Gevolgen bij sluiten van de sluizen Dinteloord en Benedensas tijdens inzet van het VZM als Waterberg

Kees Fransen 04-03-2019 1 reacties

In Nota Kansrijke Alternatieven lijken vrij weinig oorzaken aangegeven te zijn door Arcadis voor de noodzaak van de verbeteringen van de regionale keringen van de Mark. Gemist wordt een goede beschrijving van de sluitingsscenario's van beide sluizen tijdens de inzet van het VZM als Waterberging (ca 2,50 m + NAP) en de potentiƫle gevolgen voor de waterstand in de Mark bij grote regenval in haar stroomgebied tijdens deze sluiting.

Lat: 51.6440095989899
Long: 4.38763927614616

1  reacties

Janine de Ruiter 07-03-19 om 11:46

Beste heer Fransen,
Dank voor uw reactie op de Projectkaart. Bij de inzet van de waterberging Volkerak Zoommeer wordt gebruik gemaakt van het Inzetprotocol, waarbij betrokken partners, zoals provincies, gemeenten en waterschappen op de hoogte worden gesteld door het Rijk (Rijkswaterstaat). Het inzetten van de waterberging betreft immers een besluit van de minister.
Dit inzetprotocol is gezamenlijk overeengekomen, de consequenties voor het watersysteem van de Mark-Dintel-Vliet zijn bekend en voor de trajecten tot aan Roodevaart-Noord blijkt er invloed te zijn op de hoogte van de waterstanden, de zgn. Tvzm is berekend.