Stand van zaken

11-12-2018
213 keer bekeken 0 reacties

Onderstaand vindt u nieuwsberichten van project Verbetering Regionale Keringen, specifiek over het deelgebied Terheijden.

De komende maanden worden de kansrijke alternatieven beoordeeld op de effecten en de kosten. In het tweede kwartaal van 2019 leggen we dit in een 3de bijeenkomst aan het dijkinspiratieteam van Terheijden voor.

In dezelfde periode starten wij met het bepalen van het voorkeursalternatief. Hieruit volgt een voorlopige voorkeur die wij in een 4de en laatste bijeenkomst met het dijkinspiratieteam delen. Tijdens deze bijeenkomst kan het team op deze voorlopige voorkeur reageren. Overige belanghebbenden en belangstellenden worden geïnformeerd via de nieuwsbrief.

Omstreeks de zomer van 2019 neemt het algemeen bestuur van het waterschap een besluit over het voorkeursalternatief. De verkenningsfase sluiten we af met een laatste informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden en belangstellenden.

Afbeeldingen

0  reacties