Stand van zaken

11-12-2018
71 keer bekeken 0 reacties

Onderstaand vindt u nieuwsberichten van project Verbetering Regionale Keringen, specifiek over het deelgebied Steenbergen.

De komende maanden worden de kansrijke alternatieven beoordeeld op de effecten en de kosten. In dezelfde periode starten wij met de bepalen van het voorkeursalternatief.

Hieruit volgt een voorlopige voorkeur die wij in een 3de en laatste bijeenkomst met het dijkinspiratieteam delen. Tijdens deze bijeenkomst kan het team op deze voorlopige voorkeur reageren. Overige belanghebbenden en belangstellenden worden geïnformeerd via de nieuwsbrief.

Omstreeks de zomer van 2019 neemt het algemeen bestuur van het waterschap een besluit over het voorkeursalternatief. De verkenningsfase sluiten we af met een laatste informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden en belangstellenden.

Afbeeldingen

0  reacties