Terugblik op informatiebijeenkomst

11-12-2018
37 keer bekeken 0 reacties

Onderstaand vindt u nieuwsberichten van project Verbetering Regionale Keringen, specifiek over het deelgebied Steenbergen.

Op 22 november jl. was de laatste inloopbijeenkomst in Steenbergen. Belangstellenden zagen hoe de mogelijke oplossingen voor dijkverbetering in de gemeente Steenbergen in beeld waren gebracht.

Het waterschap gaf toelichting hoe de kansrijke alternatieven hieruit naar voren waren gekomen. De aanwezigen konden hierover hun mening geven en ons laten weten of de informatie waarop wij onze overwegingen hebben gebaseerd, correct was.

Afbeeldingen

0  reacties