Terugblik op informatiebijeenkomst

11-12-2018
83 keer bekeken 0 reacties

Onderstaand vindt u nieuwsberichten van project Verbetering Regionale Keringen, specifiek over het deelgebied Buitengebied.

Op 15 november jl. was de laatste inloopbijeenkomst in het deelgebied Buitengebied. Belangstellenden zagen hoe de mogelijke oplossingen voor dijkverbetering in de gemeenten Breda, Etten-Leur en Moerdijk in beeld waren gebracht.

Het waterschap gaf toelichting hoe de kansrijke alternatieven hieruit naar voren waren gekomen. De aanwezigen konden hierover hun mening geven en ons laten weten of de informatie waarop wij onze overwegingen hebben gebaseerd, correct was.

 

Afbeeldingen

0  reacties