Project Verbetering Regionale Keringen

12-12-2018
250 keer bekeken 0 reacties

Onderstaand vindt u nieuwsberichten van project Verbetering Regionale Keringen.

In de laatste decennia is er achter de dijken van de Mark, Dintel en Vliet steeds meer gebouwd. Door activiteiten is de economische waarde vergroot. Mensen, dieren en bedrijven achter de dijk moeten nog beter worden beschermd tegen hoog water om schade tegen te gaan.

Waterschappen hebben samen met de provincie afgesproken dat de regionale dijken in 2023 aan de veiligheidsnorm moeten voldoen. Om dat te bereiken, verbetert waterschap Brabantse Delta de komende jaren de dijken.

Het verbeteren van de dijken doen wij in overleg met u. Al in een vroeg stadium praat het waterschap met u over de mogelijke oplossingen die er zijn om de dijk in uw omgeving te verbeteren. Het waterschap wil weten waar uw voorkeur naar uitgaat zodat het waterschapsbestuur uw ideeën kan meewegen in zijn besluitvorming. Ook bij het uitwerken van de oplossingen en de uitvoering hiervan horen wij graag uw mening!

Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen. Hierbij houden wij rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen.

0  reacties