Grondonderzoeken

11-12-2018
150 keer bekeken 0 reacties

Onderstaand vindt u nieuwsberichten van project Verbetering Regionale Keringen.

De sterkte van een waterkering wordt in belangrijke mate bepaald door de hoogte én de opbouw inclusief de ondergrond. Voor de toetsing op veiligheid is de hoogte van de waterkering ingemeten en waar nodig de opbouw van de ondergrond vastgesteld.

Met name voor de afgekeurde trajecten ten oosten van de A16 (zoals Terheijden, Weimeren en Beemdenbos), maar ook voor bijvoorbeeld de Steiledijk, was het beschikbare grondonderzoek te beperkt om te komen tot versterkingsalternatieven. Om die reden is aanvullend grondonderzoek uitgevoerd.

Met de resultaten zijn de verschillende versterkingsalternatieven beter in kaart te brengen en is de uiteindelijke keuze van het voorkeursalternatief beter te onderbouwen.

Het is mogelijk dat in de volgende fase, waarbij het voorkeursalternatief wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp, opnieuw aanvullend grondonderzoek moet worden uitgevoerd.

Afbeeldingen

0  reacties