Dijkinspiratieteams en individuele gesprekken

30-07-2018
276 keer bekeken 0 reacties

Onderstaand vindt u nieuwsberichten van project Verbetering Regionale Keringen.

In maart 2018 zijn er dijkinspiratieteams gehouden, verspreid over het gebied waar we de versterking van de waterkeringen aan verkennen zijn.

Thema was het kennismaken met elkaar, met ons en met de opgave waar het waterschap voor staat. Ook hebben we samen verkend welke ontwikkelingen in de omgeving van de kering samen kunnen gaan met de verbetering van de waterveiligheid.

Daarnaast zijn tal van vragen, wensen en zorgen genoteerd die een plaats krijgen in het afwegingsproces om te komen tot oplossingen. Hoewel we nu nog geen oplossing voor hebben liggen, zijn er bij verschillende gebruikers van de keringen al beelden van gewenste en ongewenste oplossingen. Dat en de achterliggende motivatie is onderdeel van de te maken afweging.

Rondom ontwikkelingen van de leefomgeving zijn tal van suggesties gegeven. Een selectie:

  • Wensen voor verbetering van de openbare ruimte, bijvoorbeeld wegdek of straatverlichting langs de kering. Hierover hebben we ook contact met de betreffende gemeenten
  • Zorg voor de invloed op het bestaand grondgebruik. Wensen tot het beperkt houden van de invloed.
  • Beelden hoe duurzame ontwikkeling te stimuleren, bv. via dijkbeplanting.
  • Het stimuleren of juist beperken van (wandel- of fiets) recreatie op de waterkeringen.

Met een aantal belanghebbenden heeft in juni / juli een individueel gesprek plaatsgevonden.

Na de zomer gaan we weer met de dijkinspiratieteams in gesprek. In die bijeenkomst ligt de nadruk op het bespreken van mogelijke oplossingen en uw beelden hiervan. We maken dan weer een onderscheid in vier teams: het bebouwd gebied van Terheijden, de keringen in landelijk gebied, de omgeving van het Doornedijkje in Steenbergen en de Steiledijk bij Fijnaart.

0  reacties