Project Verbetering Regionale Keringen

De verbetering van de regionale keringen komende jaren is een behoorlijke opgave die niet ongemerkt voorbij gaat. Het waterschap werkt daarom nauw samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, (lokale) overheid, natuur- en andere belangenorganisaties.

De dijken liggen vaak niet op grond van het waterschap zelf. Nauw overleg met de omgeving is ook daarom vanzelfsprekend. Het waterschap heeft de omgeving gevraagd mee te denken over keuzes, bijvoorbeeld over de verschillende oplossingen die er zijn om de dijken te versterken/verbeteren.

Het waterschap start in 2021 met de verbeteropgave in de gemeenten Breda, Drimmelen, Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur en Steenbergen. Deze dijken moeten in 2023 opgeleverd zijn en weer voldoen aan de veiligheidsnormen die door de provincie zijn opgesteld.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons vooral weten! 

U kunt contact opnemen door ons contactformulier in te vullen. Het is ook mogelijk om direct telefonisch contact op te nemen met een van onze medewerkers. 

Contact opnemen >

 

 

 

Nieuws

 

 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-right-dir","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"161145"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk al het nieuws →

 

 

Bijeenkomsten

 

 

 

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"162339"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk alle bijeenkomsten →

 

 

Waterbewustzijn

Informatieavonden

 

 

 

Contact

Bouvignelaan 5
4836 AA Breda
076 564 10 00

 

 

 
Cookie settings